Vattenpumpar &
Avsaltnings-
anläggningar

VATTENPUMPAR

Flojet R4305500A
Pris €

12 V
13 L/Minut

Flojet R432514A
Pris €

12V
17 L/Minut

AVSALTNINGS-
ANLÄGGNINGAR

DRICKSVATTEN FRÅN HAVET, SJÖAR, ÅAR ELLER BRUNNAR